چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

هنگامی که یک چاپگر ناشناخته یک گالری از نوع خود را برداشت و آن را به هم ریخت تا کتاب نمونه‌ای تایپ کند. نه تنها از پنج نوع آرافکت باقی مانده است که اساساً تغییری نکرده اند.

آدرس

  • ایران ، تهران ، خیابان ولیعصر ، پلاک 15

چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

هنگامی که یک چاپگر ناشناخته یک گالری از نوع خود را برداشت و آن را به هم ریخت تا کتاب نمونه‌ای تایپ کند. نه تنها از پنج نوع آرافکت باقی مانده است که اساساً تغییری نکرده اند.

  • آدرس: ایران ، تهران ، خیابان ولیعصر ، پلاک 15

مورد تومان
Loadding...